Home > English > [Mediafire] – Kho tài liệu TOEFL,IELTS trọn bộ

[Mediafire] – Kho tài liệu TOEFL,IELTS trọn bộEnglish Materials and TOEFL Complete

LUYỆN PHÁT ÂM

HỌC TIẾNG ANH BẰNG VIDEO

CÁC EBOOK HỌC TIẾNG ANH KHÁC

HỌC TIẾNG ANH BẰNG SOFTWARE

KHO TÀI LIỆU CỰC HAY \

HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM : Friends(10seasons) , The Planet Earth (11DVDs) , BBC-The Earth….


TOEFL MATERIALS

TOEIC MATERIALS

++ USEFULL OTHERS++

+ Abbrebriation : Một số quy ước cho viết tắt từ vựng

+ Audio Number Letter usefull for Listening : Các audio đọc 24 ký tự và các con số giúp bạn tập phản xạ khi nghe

+ Spell it out loud 1.0 : phần mềm giúp bạn luyện nghe 24 ký tự luyện cho bạn phản xạ nghe Spelling.

+ TEXT ALOUD 2.303 : Phần mềm đọc văn bản tiếng anh, liên kết với bộ phần mềm 6 giọng đọc thật, giúp bạn đọc tất cả các văn bản tiếng anh với giọng đọc giống người thật.

+ BỘ PHẦN MỀM “6 GIỌNG ĐỌC THIÊT” : Gồm 2 giọng đọc Anh, và 4 giọng đọc Mỹ, sẽ giúp máy tính của bạn đọc văn bản tiếng anh bằng giọng đọc thiệt, có ngữ điệu.

+ GRAMMART 2.8 : Một phần dạy tiếng anh được một tác giả người Việt xây dựng hơn 20 năm nay, và liên tục cải tiến. Bản Grammar 2.8 vừa mới phát hành 20-11-2009. Khi cài đặt phần mềm này bạn phải bổ sung bộ phần mềm 6 giọng đọc thiêt thì chương trình làm việc mới thiệt sự hiệu quả.

+ AMERICAN ACCENT TRAINING VIDEO : Dạy phát âm theo chuẩn giọng Mỹ bằng Video.

+ LUYỆN PHÁT ÂM VỚI THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

+ 5DVDs zip EFFORTLESS METHOD (3,2Gb) : Bộ 5 đĩa DVD các file mp3 đã được xmen nén lại còn 3,2Gb, giúp bạn nói tiếng anh như người bản xứ chỉ sau 6 tháng.(xem kỹ phần intro trong thư mục)

++IELTS EBOOK TRỌN BỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT+++

Please, Ctlr +F to search

IELTS MATERIALS (14Gb)

IELTS EXPERIENCE

A TIP FOR IELTS\
ACE THE IELTS FOR GENERAL(2005 BRANEON CANEMON))\
HOW TO PREPARE IELTS\
IELTS PREPARATION\
IELTS READING – NEW EXPRERIENCE\
VIDEO-DON’T DO IN IELTS\
VIDEO-THE IELTS TUTOR\
A short time a very effective learning method IELTS.doc
Các bí quyết luyện thi IELTS.doc
Các tài liệu IELTS nên và không nên sử dụng.doc
Ielts SureSuccess Band 7+.pdf
IELTS Target_band_7.pdf
IELTS_SECRET.PDF
Kinh nghiệm luyện thi IELTS.doc
Six Mistakes in IELTS Note.doc

IELTS LISTENING

IELTS Listening Pratice Test – Beijing (12 test)\
IELTS LISTENING RECORDING (true exam)\
LECTURE READY 3 (Strategies Listening Accademic)\
LISTENING STRATEGIES IELTS (2006 in China BEJING)\
New Oriental IELTS Listening Tactical Training [Peng Song'”>\
kinh nghiem nghe cua thi sinh 8.5.doc
IELTS Listening Test 13 hidden rules (Xiang Jie ).doc
How to solve the IELTS listening post questions in the keywords.doc
Giai quyet nhung van de kho khan khi nghe.doc
audio number letters.zip

IELTS GRAMMAR

COMMON MISTAKE intermediate IELTS (2008 CAMBRIDGE)\
GRAMMAR IETLTS BOOK (2007 CAMBRIDGE)\

IELTS PRACTICE TEST

ACHIEVE 2 IELTS\
ACHIEVE IELTS (2008 Marshall Cavendish)\
BARRON_’S_IELTS (2008)\
IELTS CAMBRIDGE (1 2 3 4 5 6 7)\
IELTS HELP NOW.COM\
IELTS PLUS (2001 LONGMAN)\
IELTS PLUS 2 (2005 LONGMAN)\
IELTS Sample Tests(10A+5G)\
IELTS to Success (1997 Australia)\
Official IELTS Practice Material (2009 ETS)\
ON_TRACK IELTS for general (2006 Uni South Aus)\
Practice IELTS Now (1996 UNI SOUTH AUSTRALIA)\
PRACTICE IELTS TEST (2004 PETER MAY – OXFORD)\
PRACTICE IELTS Test (2005Mark Harrison-Russell Whitehead)\
PRACTICE IELTS test 1+2 (2006 James Milton)\
PRACTISE TEST (New Version China 2009)\
PREPARE FOR IELTS New-Academic+General (2005 INSEARCH)\
SCOTT’S IELTS (2006)\
Specimen Materials IELTS (1995 CAMBRIDGE) 20 pages\
TEST IELTS BUILDER (2003 MACMILLAN)\
TEST IELTS BUILDER 2 (2008 MACMILLAN)\

IELTS READING

IELTS Reading Accademic (1 Test)-YueDuZhenJing.pdf
IELTS Reading Tests (2001 SamMcCarter and Judith Art).pdf
Improve_your_IELTS_Reading_skills.pdf
The latest ielts reading guide.pdf

IELTS SPEAKING

IELTS SPEAKING – Mark Allen\
IELTS SPEAKING – Mat Clark\
IELTS SPEAKING SAMPLE TEST (5 test)\
IELTS SPEAKING TEST with sample interview (Dr IRAVANI)\
New Oriental IELTS spoken (Academic)-Flash Tutorial\
VIDEO – IELTS EXPRESS UPPER INTERMEDIATE SPEAKING\
VIDEO – SOME SPEAKING IELTS SAMPLE TEST\
The latest IELTS Speaking Guide.pdf
TEN DAY BREAK WRITING.pdf
Some Speaking Test 2010 with short answer.pdf
IELTS SPEAKING QUESTION with answer IN THEME (xmen suu tam) .doc

IELTS VOBCABULARY

Vocabulary for IELTS Audio\
Vocabulary IELTS listening to 21-day-speed shorthand with Audio\
IELTS academic high-frequency vocabulary.pdf
Check Your Vocabulary for the IELTS Examination.pdf
Abbrebriation-Cac tu viet tat thong dung.xls

IELTS WRTING

1.ACADEMIC WRITING\

THE NEW ORIENTAL IELTS WRITING (2007)\
The New Oriental Writing IELTS ACADEMIC-Flash Tutorial\
VIDEO – Guide write essays and letters in IELTS\
VIDEO- IELTS Essay BY VIDSSS\
Visuals Writing about Graphs-Tables-Diagrams (2001 Gabi Duigu)\
WRITING SAMPLE (xmen sưu tầm)\
Tong-Hop-de-Essay-Experiences.pdf
Ten day to bread IELTS WRITING.doc
Some sentence samples in WRITING.pdf
Improve_your_IELTS_writing ACADEMIC (2007 Sam McCarter & Norman Whitby).pdf
IELTS Writing high-frequency words subtotal 12 WORD .doc
Graph sample.pdf
Essay Writing for English Tests (2001 Gabi Duigu).pdf
ACADEMIC WRITING Practice for IELTS (2002 Sam McCarter).pdf
A Sollution to score 8 in IELTS writing .pdf
Writing IELTS sentence patterns in particular 64 subjects.doc
How to avoid writing in the IELTS exam lose any points.doc

2.GENERAL TRAINING WRITING\
4001 Letters (software)\
Preparation and Practice IELTS -1997 Oxford (Part Writing for GENERAL)\
LETTER SAMPLE with comments.pdf
Doc_viet_thu_bang_tieng_Anh.pdf
597 business and personal Letters.exe
54 IELTS LETTER SAMPLE in THEME (xmen suu tam).doc

3.OTHER REFERENCE WRITINGS EBOOK\
155 model essay (Barron)\
Successful_Writing_Proficiency\
Toeflessays0909e.pdf
Tips_for_concluding_the_essay.pdf
Sample Essay For TOEFL.pdf
Phares writing.pdf
Ky 3-1001_bai_viet_tieng_Anh_danh_cho_nguoi_moi_hoc_.pd f
Ky 2-1001_bai_viet_tieng_Anh_danh_cho_nguoi_moi_hoc_.pd f
Ky 1-1001_bai_viet_tieng_Anh_danh_cho_nguoi_moi_hoc_.pd f
Huong dan – Vi du ve writing.pdf
How to Avoid Informal Writing.doc
EssayTopic.pdf
Academic_Writing (Stephen Bailey).pdf
501 Grammar and Writing Questions – Learning Express.pdf

IELTS PREPARATION AND PRATICE

101 Helpful Hints for IELTS (1999 Sydney Aus)\
202 Useful Exercises for IELTS (2002 Sydney Aus)\
404 Essential tests for IELTS\
ACTION_PLAN_FOR_IELTS (2006 Cambridge)\
ESL Seminars on IELTS\
EXPRESS IELTS INTERMEDIATE (2006 THOMSON)\
EXPRESS IELTS UPER INTER (2006 THOMSON)\
FOCUS ON IELTS (2002 LongMan)\
FOCUS ON IELTS FOUNDATION (2006 LongMan)\
FOUNDATION IELTS (2004 Macmillan)-For Band 4-4.5)\
GRADUATION IELTS (2007 MACMILLAN) – For Band 5.5-7.5)\
HIGH IMPACT IELTS (2004 New Zealand)\
IELTS British Council for General Training(CD-ROM SEFL-STUDY)\
IELTS for ACADEMIC PURPOSE(2009 McGRAW HILL)\
IMPROVE YOUR IELTS (2007 MACMILLAN)-for 4.5-7.5\
INSIGHT into IELTs (2001-CAMBRIDGE)\
Insight into IELTS Extra (2003 CAMBRIDGE in China)\
INSTANT FOR IELTS (2004 CAMBRIDGE)\
Kaplan IELTS 2009-2010 Edition_CD\
Luyen thi IELTS (SSDG)\
MASTERCLASS IELTS (2008 OXFORD)\
NEW Insight into IELTS (2008 CAMBRIDGE)\
OBJECTIVE IELTS Advanced (2006 CAMBRIDGE)\
OBJECTIVE IELTS ADVANCED (CD-ROM SOFT)\
OBJECTIVE IELTS intermediate (2006 CAMBRIDGE)\
OBJECTIVE IELTS Intermediate (CD-ROM SOFT)\
ON COURSE FOR IELTS BOOK (DarenConway-BrettShirreffs)\
Passport to IELTS\
Preparation and Practice IELTS GENERAL (1997 OXFORD)\
PREPARATION IELTS -WatchReadDo (2006 INSEARCH)\
PREPARE FOR IELTS – Listening and Speaking(1999-Insearch-ACET)\
Prepare for IELTS General (1991-INSEARCH)\
STEP UP TO IELTS (2004 CAMBRIDGE)\
Strategies for Study IELTS (1991 MACQUARIE UNI )\

OTHERS (Vobcabulary-Grammar-Indiom)
Better English Pronunciation\
Bí quyết học ngoại ngữ
English Vocabulary in Use (Cambridge)\
• English Vocabulary in Use – Upper-Intermediate & Advanced.pdf
• English Vocabulary in Use – Pre- & Intermediate 1997.pdf
• English Vocabulary In Use – Elementary.pdf
• Business Vocabulary in Use (Cambridge).pdf
GRAMMAR\
• A practical English Grammar by Thomson & Martinet\
• Longman-Grammar Practice for Upper Intermediate Students by E. Walker, S. Elsworth.pdf
• Longman-Grammar Practice for Pre-intermediate Students.pdf
• Longman-Grammar Practice for Intermediate Students.pdf
• Longman-Grammar Practice for Elementary Students by E. Walker, S. Elsworth.pdf
• Longman-Focus on Advanced English Grammar Practice.pdf
• John Eastwood — Oxford Practice Grammar with Answers.doc
• Grammar And Vocabulary for Cambridge Advanced And Proficiency by R. Side, G. Wellman.pdf
• English Grammar.pdf
COMMON MISTAKES AT PROFICIENCY – Cambridge.pdf
IDIOM\
• The 800 Most Commonly Used Idioms in Ameriaca.pdf
• Essential English Idioms – Intermediate.pdf
• Essential English Idioms – Elementary.pdf
• Essential English Idioms – Advanced.pdf
• English Vocabulary in Use – IDIOMS.pdf

The Ins and Outs of Prepositions by Jean Yates.chm
Swan Basic English Usage.pdf

@dinhhungenvi

Categories: English Tags: , , ,
  1. Hoang
    November 19, 2010 at 11:27 am

    Mới post hồi tháng 8 mà giờ link đã die hết rồi ?! Chắc là copy bài cũ nào ở đâu đó về chăng ??

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: